Przykład przetłumaczenia tekstów z użyciem CSS ::after