1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego o nazwie „Goleo.pl” (dalej zwany „Portalem”).
 2. Portal Goleo.pl świadczy usługi umożliwiające użytkownikom śledzenie wyników piłki nożnej na żywo, aktualizacje meczów, tabele ligowe oraz inne informacje związane z tematyką sportową.
 3. Korzystając z Portalu, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego treści.

§2. Użytkownicy

 1. Użytkownikiem Portalu Goleo.pl może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin i korzysta z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Użytkownik korzystający z Portalu Goleo.pl wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie danych i aktualizacje wyników piłki nożnej za pomocą dostarczanego przez Portal skryptu.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Portalu, a także za wszelkie treści publikowane na stronie.

§3. Zasady korzystania z Portalu

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Goleo.pl zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób nie naruszający regulaminu ani powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Zabrania się stosowania narzędzi automatycznych, botów, skryptów czy innych metod, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Portalu.
 3. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do zawieszania, blokowania lub usuwania użytkowników oraz treści, które naruszają postanowienia regulaminu lub stanowią zagrożenie dla funkcjonowania Portalu.

§4. Prawa autorskie

 1. Treści zamieszczone na Portalu Goleo.pl, w tym wyniki piłki nożnej, informacje ligowe i inne materiały, podlegają ochronie praw autorskich.
 2. Wykorzystywanie treści publikowanych na Portalu w celach komercyjnych wymaga zgody właściciela praw autorskich.

§5. Odpowiedzialność

 1. Portal Goleo.pl nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność wyników piłki nożnej czy innych informacji udostępnianych na stronie.
 2. Użytkownik korzysta z Portalu Goleo.pl na własne ryzyko. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Portalu lub związane z jego działaniem.
 3. Administratorzy Portalu podejmują wszelkie starania, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie strony, jednak nie gwarantują, że dostęp do Portalu będzie nieprzerwany i bezbłędny.

§6. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe użytkowników gromadzone przez Portal Goleo.pl są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie Goleo.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 02.08.2023